Toshiba Superdigital lämmityslaitteet

Lämpöpumput teolliseen tarpeeseen

Isot varastotilat tarjoavat runsaasti haastetta lämpöpumpuille. Niissä on tyypillisesti valtava määrä ilmatilavuutta, ilmavuotoja, matala sisälämpötila, suuria nosto-ovia ja heikkotasoinen lämmönjakojärjestelmä ennestään.

Käytössä oleva lämmönjakojärjestelmä ei sovellu esimerkiksi vesi-ilmalämpöpumpun tai maalämpöpumpun taloudelliseen käyttöön. Tästä huolimatta tälläiseenkin haasteeseen löytyy meiltä täsmälääke.

Kanavoitavat konsoliyksiköt

Normaalille sisäyksikölle varastojen ja tuotantotilojen ympäristö on täysin erilainen, mihin ne on suunniteltu toimimaan. Ne eivät pysty säätymään oikein, eikä niihin pystytä tekemään minkäänlaisia ohjelmallisia muutoksia tilanteen parantamiseksi. Tätä varten suomalaiseen ympäristöön on kehitetty teräsrakenteiset lauhdutinpatterit kanavointiliitännällä, joissa on erillinen ja muunneltava ohjainyksikkö.

Jos siis asennetaan täysin normaali toimiston lämpöpumppu, se ei tule toimimaan pitkään, eikä toteuta tavoiteltavia säästöjä.

Erityiset edut:

 • Tehokas pistemäisen ilmavirran tuottava teräspuhallin
 • Imuvirta voidaan kanavoida ylhäältä, katkaisee puhalluslämmön akavirran
 • Ei suodattimia, pöly kulkeutuu harvalamellisen patterin lävitse vapaasti
 • Yhdellä sisäyksiköllä katetaan jopa 700m2 pinta-ala (yli 20m * 20m)
 • Älykäs tehonsäätötoiminto estää ulkoyksikön liiallisen jäätymisen, vaikka sisälämpötila olisi alhainen
 • Erillinen ohjain taipuu taloudelliseen käyttöön ja sitä voidaan muokata kohteeseen sopivaksi
 • Puhallin voidaan hiljentää esimerkiksi liikkeentunnistimen havainnolla
 • Ohjain tallentaa mm. lämpötehot muistikortille, säästö ei jää arvailun varaan
 • Kapea modulikotelo, sisätilat ovat arvokkaita varastoissa. Mahtuu esim. kantavien palkkien kohdalle

Varastojen tarpeet ovat monitahoiset, joten hintatieto selviää parhaiten ottamalla yhteyttä meihin.

Kanavoitava konsoli

Puhalluksen suuntaus isoissa tiloissa

Käytössämme olevassa kanavamallissa on vaakapuhallus, joka on merkittävästi parempi ratkaisu, kuin pystypuhallus (esim. kattoasenteiset). Tehokkaassa vaakapuhalluksessa ilma työnnetään keskelle isoa tilaa, josta se jatkaa leviämistään pienten lämpöerojen voimalla, eli painovoimaisena. Tämä menetelmä on havaittu käytännössä parhaimmaksi ratkaisuksi.

Yleisemmät kattoasenteiset sisäyksiköt taistelevat takaisin palaavaa lämmintä ilmaa vastaan, puhalluksen kuumin osuus on väärässä paikassa (katossa), eikä se muodosta luonnollista tasomaista pyörrettä ilmassa. Toisaalta imukanavan avulla voidaan tässäkin ottaa täysi hyöty yläosaan nousevasta lämmöstä.

Allaolevassa kuvassa havainnollistamme ilman lämpöliikkeen.

Ilman sekoittuminen

Lämpötehon levitys

Mitsubishi IDH-125 kattoyksikkö

Isojen tilojen ilmalämpöpumpussa pyritään suureen puhallusvirran nopeuteen, joka on päinvastainen tavoite toimisto/kotitalouslämpöpumppuihin verrattaessa

Sen avulla ilmamassat saadaan sekoitettua. Haittavaikutuksena on tyypillisesti 80db(A) äänenvoimakkuustaso, vaikutukset ihmisiin on huomioitava.

Pölyä sietävät ratkaisut

varastoon sopiva lämpöpumppu

Työskentelytiloissa esiintyy usein runsaasti epäpuhtauksia, jotka tukkivat tavanomaisten ilmalämpöpumppujen suodattimet ja aiheuttavat toiminnallisia häiriöitä.

Oikea ratkaisu on silloin sisäyksikkö, jossa lamelliväli ei kerää pölyä eikä suodattimia siten tarvita. Yli 3mm rako riittää siihen, että laite voidaan pääsääntöisesti putsata kevyesti paineilmalla kerran vuodessa. Mitään muuta suodatusta ei tarvita.

KYLMÄT VARASTOT, KUIVANAPITO

lämpöpumpun puhdistus

Kun varaston lämpötilaa pidetään alle +17C, suurin osa säätöyksiköistä ei kykene enää toimimaan, vaan ne tekevät vähintään +17C sisälämpötilan.

Lämpökanavan sisäyksikössä on mekaaninen termostaatti voidaan asettaa aina +0C ylöspäin portaattomasti. Lisäksi siinä on Ecoheat sulatusten vähentämiseen ja automaattinen kuivanapitotoiminto ultramataliin lämpötiloihin (esim. 5C kylmät varastot).

Vahvistettu rakenne

Työtiloissa on öljyjä, UV valoa (esim. hitsaus) sekä muita muoveille haitallisia epäpuhtauksia. Tästä syystä sopivassa laitteessa on pääasiassa vain metallisia osia, myös puhallinsiivet.

SUODATUSOMINAISUUDET

 • Tarvittaessa paineilmapuhdistus
 • Imu katosta, puhallus lattiapintaan

PUHALLUSOMINAISUUDET

 • Suuritehoiset teolliset puhaltimet, Toshiballa vaimennettavissa tarvittaessa
 • Toshiban puhallus mahdollista suunnata
 • Heittopituus noin 12 metriä
 • Levityskyky jopa 700m2 tilaan yhdestä pisteestä

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

 • Kaikki tilat, jossa puhaltimen ääni ei aiheuta häiriötä
 • Kanavoitavassa erittäin hyvät ominaisuudet myös yli 8m korkeisiin tiloihin
 • Jäähdytyskäyttö ei mahdollista eikä suositeltavaa

LÄMPÖTILATASON VAATIMUKSET

 • Kanavoitavan asettelulämpötila +0C tai suurempi
 • Kaukosäätöinen lämpötilamittaus mahdollinen
 • Yhteiskäyttö mahdollista yhdellä säätimellä
Suorahöyrysteinen kanavalämmitys
Suorahöyrysteinen kanavalämmitys

Tekniset tiedot

Sisä: Lämpökanava

Ulko: Toshiba GP80

Maksimiteho 11kw

COP 4,0

Energialuokka -

Ei jäähdytystoimintoa

p. 044-3577 375
info@lampotilamestarit.fi
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright Lämpötilamestarit Oy
Lataa Acrobat Reader