Ladataan laskuria (5mb), odota hetki...
Ohjelma vaatii javascript tuen selaimelta.
Liikekiinteistön energialaskuri

1. Valitse nykyinen lämmitysmuotosi
Kiinteistössä on öljylämmitysÖljynkulutus vuodessa, litroja (esim. 5000)


Öljylämmityksen hyötysuhde (tyypillisesti 0.85)
Öljyn hinta, euroa per litra (esim. 0.9)
Kiinteistössä on sähkölämmitysSähkönkulutus vuodessa, kwh (esim. 50000)


2. Nykyisen energiakulutuksen muita tietoja
Nykyinen sisälämpötila


Onko lämmitys pois päältä kesä-elokuun välisen ajan?
3. Energiansäästön säädöt
Sähkön hinta, euroa per kwh (esim. 0.11)
Uuden järjestelmän sisälämpötila
Ylläpitolämmitys, lämpötilavakaus +- 5C


Ilmalämpöpumpun nimellinen antoteho (+7) kw
Vertailussa maalämpöjärjestelmän hyötysuhde (esim 4.1)

Täydentäviä tietoja energiankulutuksesta


Laskentaohjelmisto hyödyntää Ilmatieteen laitoksen julkaisemaa tuntikohtaista ulkolämpötilakarttaa TRY2012, ilmastovyöhykkeellä "I".

Ulkolämpötilakartta on luotu rakennusten energialaskentaa varten muuttuvassa ilmastossa ja se on pätevä vuoteen 2030 saakka.

Vuosittaisten säästöjen suhteen yli +5 ja alle -10 ulkolämpötilalla on erittäin vähän merkitystä. Laskuria ei voi käyttää päälämmitysjärjestelmän mitoittamiseen.
ilmastovyöhykkeet

Ilmalämpöpumpun toiminnan lähtöaineistona käytetään Toshiban kanavoitavan järjestelmän taulukoita.

Ilmalämpöpumpun antoteho ja hyötysuhde muuttuu ulkolämpötilan mukaan. Lisäksi hyötysuhteeseen vaikuttaa tehontarpeen ja sisälämpötilan muutokset.

Laskentaohjelma huomioi nämä seikat tuntikohtaisesti ja muodostaa sen perusteella tarvittavat pohjatiedot yhteenvetoa varten. Myös sulatusjaksot sisältyvät lähtötietoihin.

Laskentaohjelmiston tarkoitus on auttaa investoinnin kokoluokan selvittämisessä. Toteutuneet yksityiskohtaiset säästöt tulevat vaihtelemaan vuosittaisen talviolosuhteen mukaan.

Oikeus muutoksiin pidätetään, copyright Lämpötilamestarit Oyp. 044-3577 375
info@lampotilamestarit.fi
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright Lämpötilamestarit Oy
Lataa Acrobat Reader