Vesi-ilmalämpöpumput öljyn rinnalle, hinta asennettuna

Ilmavesilämpöpumput nykyisen lämmitysjärjestelmän rinnalle

HUOM! Haetko lämmitysjärjestelmän vaihtoa kokonaan? Siirry silloin sivulle "VILP - Vanhan tilalle" ylhäällä olevasta vihreästä linkistä.

Levylämmönvaihdin

Olemassaolevaa lämmitysjärjestelmää voidaan parantaa tai korvata todella monipuolisesti vesi-ilmalämpöpumpun (lyh. VILP) avulla. Olemme koonneet tälle sivulle yleistä informaatiota perusparannuksesta, jossa vanhaa järjestelmää ei pureta pois vaan se jätetään tukilämmittimeksi tarpeen varalle vesi-ilmalämpöpumpun rinnalle. Tätä kutsutaan myös nimellä boosteri tai paluuveden lämmitin.

Huomiothan sen, että oikeaoppisesti asennetulla rinnakkaisella järjestelmällä ei lämmitellä käyttövettä lainkaan, vaan keskitytään tärkeimpään eli lämmitysveden säästöpotentiaaliin. Jättämällä käyttöveden nykyiselle laitteelle säästää rakennuskustannuksissa noin 3000-4000€, mutta saavutettavaa säästöä se pienentää vain 100-200€ vuodessa. Käyttöveden lämmitys astuu kuvioon vasta jos nykyisestä lämmitysmuodosta halutaan eroon kokonaisuudessaan.

Edullinen Vesi-ilmalämpöpumppu öljyn tai sähkön rinnalle

Oikeasta kuvakkeesta voit siirtyä varsinaiseen tuotteeseen, jonka sisältö on räätälöity kustannustehokkaaseen toteutukseen, sivulla jolla olet nyt keskitytään rinnakkaistoteutukseen yleisesti.

Ratkaisumme paluuveden lämmityksessä on erittäin yksinkertainen käyttää, huoltotarve on olematon/minimaalinen. Se ei myöskään muuta olennaisesti nykyistä käyttömukavuutta, eikä vaadi uutta tietotaitoa. Sähköverkon osalta ei synny uusimispaineita (pääsulakkeiden koko tmv.).

Laitteiston hinnasta voi hakea työn osuudesta kotitalousvähennyksen, joka alentaa hankintakustannusta lisää 1500-2000€ edestä veronpalautuksena.

Klikkaa kuvasta tuotteeseen

Laitteet sisältävät hinnan asennuksella rinnakkaiskäyttöön esimerkiksi öljy- tai sähkökattilan kanssa.

Atlantic
Extensa 6kwHinta avaimet käteen asennettuna
8990
Daikin Altherma M
9kwHinta avaimet käteen asennettuna
10990 €

Vesi-ilmalämpöpumpun tehon tyypillinen valinta monimuotoisessa ratkaisussa

Paluulämmittimellä on tarkoitus tavoitella säästöä tehon sijaan, sillä se ei korvaa vanhaa laitteistoa kokonaan. Ratkaisun avaimena ei ole silloin yksisilmäinen pakkastehon tuijottaminen vaan saavuttaako budjetin kasvattamisella mitään lisähyötyä. Järjestelmässä olemassaoleva vastus- tai öljypoltin hoitaa jyrkkien sääilmiöiden lämmitystilanteet kuten ennenkin ja valinta ei millään tavalla vaikuta asumismukavuuteen.

Säästöoptimoitu mitoitusperuste on varsin helppo ja se on seuraava. Patteritalouksiin kannattaa valita yleensä 6kw Extensa ja lattialämmitystalouksiin 8 tai 10kw. Daikin Altherma M on taasen kohteisiin jossa pannuhuoneeseen ei mahdu mitään hydroboksia asentamaan ja sen pienin 09 teholuokka kattaa kaikki tarpeet.

Patteritalouksissa booster tyyppisellä kytkennällä törmätään menoveden lämpötilan liialliseen kuumuuteen kovalla pakkasella ja toiminta alkaa heikkenemään alle -15C pakkasella, joka nakertaa mahdollisia säästöjä teholuokan kasvattamisen avulla. Samanaikaisesti kun teholuokkaa kasvatetaan, alkaa suurimman vuosittaisen lämmitystarpeen alueen eli 0C tulemaan haitallista katkokäyntiä liikatehon vuoksi. Patteripiiri lämpenee nopeasti laitteen käynnistyttyä ja johtaa laitteen sammumiseen muutaman minuutin kuluttua, kun liiaksi lämmitetty vesi kiertää takaisin jäähtymättä riittävästi. Toteutuva säästö siis kasvaa pakkasella kompressoritehojen avulla, mutta kumoutuu lämpimämmässä kelissä kompressorin sammuessa ja käynnistyessä tiuhaan tahtiin. Katkokäynti alentaa hyötysuhdetta siitä mitä se on esitearvossa.

Tästä johtuen Laskennallisena esimerkkinä isossa omakotitalossa jossa kuluu öljyä 3500L (tai sähköä lämmitykseen 30000kwh) vuodessa saavutetaan 6kw Extensa vs 10kw Extensa kesken vain 100€ lisäsäästö vuositasolla. Pitkä käytännön kokemuksemme tukee myös tätä seikkaa, jossa patteritalouksissa kannattavuus löytyy pienistä teholuokista. Teholuokan kasvattamista on vaikea puolustella objektiivisesti, yleensä siihen ohjaa taksitolpan puheet jossa iso moottori on aina pientä parempi.

Käytännössä laskennallisesti alle 3500L / 30000kwh vuodessa kuluttaviin lämpöpatteritalouksiin hyvä valinta vesi-ilmalämpöpumpuksi on Extensa 6kw.

Lattialämmitystalouksissa booster vesi-ilmalämpöpumppu ei yleensä saavuta koskaan vesikierron lämpötilarajoja vaan voi periaatteessa kattaa koko lämmitystarpeen kompressorin avulla -25C ulkolämpötilaan asti. Myöskin oikein asennettu rinnakkaisjärjestelmä syöttää veden suoraan lattiakiertoon (ei esim. varaajaan) johon se varastoituu tehokkaasti eikä samalla tavalla palaa lämpöpumpulle jäähtymättömänä kuin patteritalouksissa. Tämä auttaa liikatehon puskuroitumiseen ja lyhyttä katkokäyntiä ei esiinny kuten patteritalouksissa.

Jos katsotaan samaa kulutustapausta laskennallisesti lattialämmityksen kanssa (3500L tai 30000kwh), on tehoerojen 6-10 lisäsäästö jo 300€ vuodessa, joka alkaa olemaan varsin suuri summa. Vastaavasti pienemmässä kulutuksessa ja sitämyötä pienemmässä säästössä 6 vs 8 teholuokkien välillä pienempi hintaero kannustaa ottamaan isomman teholuokan.

Lattialämmityksessä on myös oma erityispiirre sen suhteen, että lähellä 0C ulkolämpötilaa hyötysuhde on todella korkea (3.0-4.0). Sen seurauksena ulkoyksikön sulatustarve kasvaa selvästi patteritalouksiin verrattuna. Hyötysuhteen lisä otetaan ulkoilman kosteutta tiivistämällä ja tämän vuoksi fyysisesti isompi ulkoyksikkö sulatetaan harvemmin (sen kosteutta keräävä pinta-ala on suurempi). Näiden syiden vuoksi lattialämmitystalouksissa kokemuksemme mukaan suuremmat laitteistovalinnat tuottavat lisähyötyä omistajalleen.

Vesi-ilmalämpöpumpun mitoituslaskelmat ja vertailu

Laitteen valmistuksessa maksaa teho ja parempi tekniikka. Eri valmistajien kesken yksinkertainen tehovertailu olisi mahdollista tehdä SCOP mitoitustehon perusteella (nk. pRated). Tämä teho ei ole kuitenkaan sama kuin laitteen nimellisteho. Valmistajat joutuvat toimittamaan kaikki laitteet mitattavaksi ilmoittamassaan mitoitustehossa akreditoidulla testaajalla, mutta tyyppikilpeen ne voivat kiinnittää mitä numeroita haluavatkaan. Ikävä kyllä mitoitustehoa ei löydy esitteestä. Meidän myymille laitteille teho löytyy tuotesivuiltamme, mutta muiden valmistajien kohdalla joudut etsimään sen itse.

Teknistä eroa voi vertailla SCOP perusteella kahdella tavalla. Ensinnäkin siitä voi nähdä säilyykö saman laitemallin teholuokkien tekninen paremmuus samana vai heikkeneekö se esim. loppupäätä kohti joka on melko yleistä. Toinen vertailun tapa on verrata likimain saman mitoitustehon laitteita eri valmistajilta keskenään.

Esimerkkinä valmistajan teholuokka Extensa 10 mitoitusteho on 8.2kw kun Extensa 06 vastaavasti 6.0kw. Extensa 10 on siis noin +36% suorituskykyisempi todellisuudessa, vaikka laitteeseen kiinnitetyn lapun perusteella arvio olisi +66%. SCOP arvot ovat näiden kesken lähes samat, joten 6-10 välillä tekniset ratkaisut säilyvät ilman heikennystä.

Mitoitukseen tarvitaan aina nykyisen asunnon sähkön tai öljyn kulutus, joskin valinta aiemmin mainituista syistä ajautuu helposti tiettyjen teholuokkien pariin.

Laitteistovertailuiden kanssa ei kannata haksahtaa vanhaan myyntikikkaan, jossa myyjän antama säätölaskelma ihmelaitteelleen on muita parempi. Säästön laskeminen on musta laatikko ja niitä on mahdoton vertailla.

Esimerkkejä liian optimistisen laskelman syistä:

 • Vesikierron lämpötilaksi laitetaan epärealistisen matala. 5 asteen lasku lämpötilassa tekee ihmeitä säästöihin.
 • Katkokäyntiä ei ole mallinnettu ylitehon alueella, jolloin teholuokan kasvattamisen haittapuolet eivät näy
 • Laitteen vesikierron lämpötilarajaa ei huomioida. Laitteen toimintaraja on liukuva ja sitä jyrkempi, mitä kuumempi vesikierto on.
 • Öljyn ja sähkön hintaeroa ei huomioida, kompressori ei toimi öljyllä
 • Öljyn polton hyötysuhde on liian alhainen

Etelä-Suomi ei ole pakkasen luvattu maa

Vaikka talven kylmyys jääkin mieleen, ei paukkupakkanen ole syy sille miksi vuodessa kuluu niin paljon rahaa lämmitykseen

Alla olevassa kuvaajassa on vuotuinen energiantarve jaettuna eri lämpöasteille. 0C (punainen alue) tapahtuu suurin energiakulutus koko vuositasolla, jossa ulkoilma on varsin otollinen lämpöpumpun suorituskyvylle.

Mitoitus ulkolämpötilan perusteella

Jos kompressorin tuottama teho riittää yksistään -7C pakkaselle, vastaa kompressoriteho (eli hyvän hyötysuhteen alue) noin 80% koko vuoden tehontarpeesta eteläisessä suomessa.

95% tehoaste saavutetaan nopeasti sen alapuolella jo -15C, kylmemmän pisteen tilanne ei enää paranna kukkarossa näkyvää säästöä, mutta siellä tehon kasvattaminen vaikuttaa merkittävästi laitteen ostohintaan.


Edut rinnakkaisjärjestelmässä

Rinnakkaisen ilmavesilämpöpumpun myötä kokoonpanosta tulee monimuotoinen, nk. hybridi, jossa vanha järjestelmä tehostaa huippupakkasella laitteen toimintaa. Jos palaavan veden lämpötila vain sen sallii, vesi-ilmalämpöpumpun järkevä tavoiteltava toimintaraja on noin -15C. Tämä on tyypillinen tilanne patteritaloudessa, mutta matalalämpöisissä järjestelmissä voidaan kompressorilla ajella aina -25C pakkaselle asti.

ÖLJYLÄMMITYS

80% vuosittaisesta öljynkulutuksesta tarvitaan talon lämmittämiseen ja 20% käyttöveteen yleisesti (3hlö talous). Esimerkiksi 2000L öljynkulutuksesta tyypillisesti 400L kuluu siis kuuman talousveden tekemiseen. Säästöä voidaan ensisijassa saada rakennuksen lämmittämisestä, ei niinkään suihkuvesien lämmityksestä.

 • Öljykattilan purkamisen jälkeen tilalle tulisi sähköavusteinen kattila toteuttamaan samaa lopputulosta, tarvitaanko mahdollisesti sähköliittymään muutoksia?
 • Jos kohdennettu ratkaisu pudottaa öljynkulutuksen neljäsosaan, öljypolttimen huolto ja säiliön täyttö harvenee vastaavasti
 • Pystyt ostamaan lisäenergian säiliöön kun se on edullisimmillaan, nykyinen säiliö on siis aimpaa riittoisampi.
ISOT SÄHKÖVARAAJAT

Sähkönkulutuksessa pätee sama kuin öljytalouksissakin 80%/20%. Koko vuoden sähkölaskuun sisältyy kuitenkin myös kodinkoneet ymv., joten siitä on vähennettävä ensin noin 4000kwh niiden osuudesta.

Hybridimallisessa järjestelmässä iso varaaja ei enää osallistu lämmittämiseen, vaan vesi-ilmalämpöpumppu kytketään hoitamaan rakennuksen lämmitystä. Silloin varaaja jää käyttövettä varten ja kireiden pakkasten lisälämmönlähteeksi.

 • Iso energiavaraaja voi hyödyntää sähkön spothinnoittelua tai yö/päiväsähköä, koska sitä ei "tyhjennetä" lämmityskäytössä. Sen lämpöteho käytetään vain käyttöveteen silloin.
 • Käyttöveteen valjastettu varaaja saa lämpökerrostumat, koska sitä ei enää sekoiteta lämmityspumpulla. Yleensä varaajan lämpötilaa voidaan sen ansiosta madaltaa ja lämpöhäviöt pienenevät.
 • Varaajaa voidaan hyödyntää jatkossa myös aurinkolämmitykseen.
TULISIJAT
 • Puun käyttöä voidaan kohdentaa pakkasjaksoille, tukemaan ilmavesilämpöpumpun heikentynyttä tehontuottoa. Muina aikoina puita ei välttämättä tarvita lainkaan.
 • Puulämmitteiset suuret varaajat jäävät pääosin käyttöveden tarpeisiin, lämmitysväli harvenee eli "talonmies" saa laiskistua.

Esimerkki optimaalisesta toiminnasta

Optimaalinen käyrä

Kuvaajassa rakennuksen lämmityksen tehontarve ja lämpöpumpun tuotto risteää -8C pakkaslukemissa, jolloin talossa oleva lämmönsäädin alkaa ottamaan lisätehoa varaajasta/kattilasta kiertoon. Toiminta on silloin säädetty oikein rinakkaislämmityksessä.

p. 044-3577 375
info@lampotilamestarit.fi
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright Lämpötilamestarit Oy
Lataa Acrobat Reader